• ikon
  Morten Flotin Jensen den 02-09-2014
  Kære forældre!
  Kort inde i skoleåret har vi desværre modtaget besked om, at en forælder udtræder af skolebestyrelsen.
  Derfor er orienterer jeg jer om at der er suppleringsvalg til en fast plads i skolebestyrelsen, såvel som til suppleanter.
  Jeg vil derfor opfordre jer til at søge den ledige plads i skolebestyrelsen.

  I den kommende periode vil skolebestyrelsen bl.a. skulle arbejde med princip for klassesammenlæninger, under forudsætning af at skolestrukturforslaget vedtages den 24. november.
  Hvordan ønsker du dit barns overgang fra 6. klasse på Højagerskolen til 7. klasse på Egebjergskolen skal foregå?
  Muligheden for at få indflydelse på dette og andre væsentlige forhold omkring dit barns skolegang er således åben.
  Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsens medlemmer og/ eller skolens ledelse.

  Den 15. september er frist for kandidatopstilling, som sker ved henvendelse til skolens kontor.
  Valgprocessen er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag.

  Jeg glæder mig til at høre fra interesserede forældre!

  Med venlig hilsen


  Morten Flotin Jensen, konst. skoleleder
    
   
Ingen aktuelle nyheder
 • 08-09-2014
  08:00-15:00
  4.b på tur - den flydende udeskole · 4B
  1